Bản cập nhật bảo mật của Adobe được phát hành và sửa chữa cho lỗ hổng 112  

 Bản cập nhật bảo mật của Adobe "title =" 3g9f41531407732 "/> </a> </div>

<p> Bản cập nhật bảo mật của Adobe phát hành bao gồm các bản cập nhật cho Adobe Flash Player, Trình quản lý trải nghiệm, Kết nối, Adobe Acrobat và Reader. </p>
<h2> <strong> Adobe Flash Player </strong> </h2>
<p> Adobe phát hành bản cập nhật cho trình phát Flash <a href= quan trọng ảnh hưởng đến trình phát flash 30.0.0.113 và các phiên bản cũ hơn. Bằng cách khai thác lỗ hổng, kẻ tấn công có thể chạy các mã tùy ý mà không cần bối cảnh của người dùng.

Lỗ hổng bảo mật có thể được theo dõi dưới dạng CVE-2018-5008, CVE-2018-5007 và được sửa bằng phiên bản Adobe Flash Player 30.0.0.134.

Trình quản lý trải nghiệm Adobe

Adobe Experience Người quản lý bị lỗ hổng nghiêm trọng về Yêu cầu phía máy chủ (SSRF), nó ảnh hưởng từ phiên bản 6.0 đến 6.4. Adobe phân loại ưu tiên cập nhật và đề xuất người dùng cài đặt phiên bản mới nhất.

Các lỗ hổng có thể được theo dõi dưới dạng CVE-2018-5004, CVE-2018-5006 và CVE-2018-12809.

Bản cập nhật bảo mật của Adobe cho Adobe Connect

Adobe Connect 9.7.5 và phiên bản đầu tiên của nó bị lỗ hổng bỏ qua xác thực sẽ dẫn đến việc tiết lộ thông tin nhạy cảm.

Cả hai lỗ hổng cố định với phiên bản 9.8.1, cùng với bản cập nhật này cũng giải quyết các vấn đề với xác thực mã thông báo phiên.

Các lỗ hổng có thể được theo dõi dưới dạng CVE-2018-4994, CVE-2018-12804 và CVE-2018-12805.

Sản phẩm Phiên bản Nền tảng Ưu tiên Tính khả dụng
Adobe Kết nối 9.8.1 Tất cả 2 Ghi chú phát hành

Adobe Acrobat và Reader

Adobe đã sửa 104 lỗ hổng với bản cập nhật bảo mật cho Adobe Acrobat và Reader cho Windows và macOS. Nó bao gồm các vấn đề quan trọng và quan trọng, khai thác thành công lỗ hổng có thể dẫn đến việc thực thi mã tùy ý mà không có ngữ cảnh của người dùng.

Sản phẩm Theo dõi Phiên bản cập nhật Nền tảng Xếp hạng ưu tiên Tính khả dụng
Acrobat DC Liên tục 2018.011.20055 Windows và macOS 2 Windows
macOS
Acrobat Reader DC Liên tục 2018.011.20055 Windows và macOS 2 Windows
macOS
Acrobat 2017 Classic 2017 2017.011.30096 Windows và macOS 2 Windows
macOS
Acrobat Reader DC 2017 Classic 2017 2017.011.30096 Windows và macOS 2 Windows
macOS
Acrobat DC Cổ điển 2015 2015.006.30434 Windows và macOS 2 Windows
macOS
Acrobat Reader DC Cổ điển 2015 2015.006.30434 Windows và macOS 2 Windows
macOS

Người dùng được khuyến nghị cập nhật cài đặt phần mềm của họ lên phiên bản mới nhất, để cập nhật Trợ giúp theo cách thủ công cho cập nhật bảo mật Adobe> Kiểm tra bản cập nhật .

Cũng đọc:

Cisco phát hành bản cập nhật bảo mật và các lỗ hổng nghiêm trọng đã được khắc phục mà ảnh hưởng đến các sản phẩm của Cisco

Microsoft phát hành bản cập nhật bảo mật cho tháng 7 và sửa lỗi 53 lỗ hổng bảo mật

Debian phát hành bản cập nhật bảo mật cho tháng 7 và sửa nhiều lỗ hổng bảo mật

Apple phát hành bản cập nhật bảo mật cho iOS, macOS, Safari, iTunes - iOS 11.4.1 Phát hành

Google phát hành bản cập nhật bảo mật cho hơn 40 lỗ hổng bảo mật Android

Cập nhật WordPress 4.9.7 - Bản cập nhật bảo mật quan trọng để giải quyết lỗi và vấn đề bảo mật

VMware phát hành bản cập nhật bảo mật cho lỗ hổng nghiêm trọng thực thi mã từ xa

Microsoft phát hành bản cập nhật bảo mật quan trọng với bản vá cho 50 lỗ hổng nghiêm trọng

 

nguon https://gbhackers.com/adobe-security-updates-2/

Source link

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây