Tôi cần một giải pháp

        

Chúng tôi đã gặp vấn đề này trong nhiều năm nhưng có vẻ như nó đã tăng lên cho một số người dùng của chúng tôi. Chạy SEP 14.2 build 758. Client PC là Windows 7 32bit, tất cả đều có profile roaming. Đôi khi, khi người dùng đăng xuất đường dẫn C: users tên người dùng Appdata Local Symantec Symantec Endpoint Protection Nhật ký vẫn nằm trong thư mục hồ sơ chuyển vùng của họ. Điều này sau đó gây ra các thư mục hồ sơ .domain để sau đó được tạo ra khi họ đăng nhập tiếp theo và hồ sơ chuyển vùng của họ để không tải một cách chính xác. Nếu máy tính được khởi động lại sau đó chúng tôi loại bỏ cấu hình teh và một mục đăng ký và sau đó người dùng có thể đăng nhập lại. Tôi thấy nhiều chủ đề liên quan đến người sử dụng Citrix là tốt, Có một thiết lập mà chúng tôi có thể ngăn chặn các bản ghi được lưu trong hồ sơ hoặc ngăn chặn các bản ghi ở tất cả?

    
            
                    0

        Source link

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây