Lenovo Thinkpad khởi động với màn hình đen, bootguard và con trỏ nhấp nháy  

    
            
                    Tôi cần một giải pháp
        

Xin chào,

Gần đây tôi đã nhận được một máy tính xách tay từ một nhân viên hợp đồng khi hợp đồng của cô ấy không được gia hạn.

Khi tôi khởi động máy tính xách tay của mình để reimage nó, tất cả tôi thấy là một màn hình màu đen với bootguard từ trên đầu trang bên trái, và một con trỏ nhấp nháy.

không có đĩa khôi phục trên trang web. Những lựa chọn của tôi là gì? Tôi không thể lau hoặc reimage vào thời điểm này, nó chỉ là một viên gạch

    
            
                    0
        

nguon https://www.symantec.com/connect/forums/lenovo-thinkpad-boots-black-screen-bootguard-and-flashing-cursor

Source link

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây