KHPTO – Nhóm nghiên cứu do TS. Nguyễn Hồng Vân, Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ khoa học và công nghệ đứng đầu đã tiến hành triển khai nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu, đề xuất và triển khai thử nghiệm mô hình điện toán đám mây (ĐTĐM) cho mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) dựa trên nền tảng mã nguồn mở” nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng mạng VinaREN trên cơ sở áp dụng ĐTĐM thúc đẩy hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế về nghiên cứu và đào tạo.

Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN) là hệ thống mạng riêng lớn và gần như tiên tiến nhất hiện nay trên phạm vi quốc gia thuộc lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo.

Tuy nhiên, với trang thiết bị đầu tư cách đây hàng chục năm, cộng với sự thay đổi hàng ngày hàng giờ của công nghệ và thiết bị công nghệ thông tin hiện nay, vấn đề đảm bảo cơ sở hạ tầng cho VinaREN nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch lên đám mây nói riêng và phục vụ thông tin cho hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ nói chung, cũng là vấn đề cần được xem xét.

Sau một thời gian triển khai nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về hiện trạng ứng dụng và phát triển ĐTDM trên thế giới và ở Việt Nam, giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà triển khai thực tiễn có được góc nhìn thực tế về trình độ làm chủ công nghệ ĐTĐM của thế giới và những hạn chế của Việt Nam trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ mới mẻ này.

Đề tài cũng cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn về ĐTĐM, là nguồn tài liệu tham khảo giúp các tổ chức, cá nhân quan tâm đến ĐTĐM thuận lợi hơn trong việc tiếp cận, tìm hiểu và nhìn nhận những vấn đề cơ bản về ĐTĐM, như: kiến trúc nền tảng; mô hình triển khai và mô hình dịch vụ; công nghệ ảo hóa; các vấn đề về an toàn an ninh, quản lý, tích hợp, lưu trữ phục hồi, áp dụng tiêu chuẩn đám mây…

Những nội dung và kết quả nghiên cứu về triển khai đám mây riêng VinaREN đã góp phần hoàn thiện phương pháp luận về triển khai ĐTĐM nói chung.

Ngoài ra, toàn bộ kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu giảng dạy hoặc tài liệu tham khảo đối với các cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin nói chung và ĐTĐM nói riêng.

Để nhanh chóng triển khai đám mây VinaREN vào thực tế, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển công nghệ ĐTĐM ở Việt Nam, nhóm thực hiện đề tài có một số kiến nghị:

– Thứ nhất, Nhà nước cần có chính sách về ĐTĐM để kịp thời quản lý công nghệ mới, tiên tiến và phát triển rất nhanh này. Chính sách nói trên, ngoài nội dung phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về ĐTĐM, cần khuyến khích ứng dụng và phát triển công nghệ này tại Việt Nam;

– Thứ hai, sớm mở ngành đào tạo về ĐTĐM tại các cơ sở đào tạo nghề, đào tạo đại học và sau đại học để kịp thời cung cấp đội ngũ nhân lực có trình độ và tay nghề cao đáp ứng nhu cầu về ứng dụng và phát triển ĐTĐM.

Đối với đám mây VinaREN, nhóm nghiên cứu kiến nghị:

– Sớm đề xuất dự án triển khai thí điểm đám mây riêng VinaREN để kiểm định thực tiễn kết quả đề tài và rút kinh nghiệm cho việc triển khai rộng rãi ứng dụng ĐTĐM cho các mạng thông tin khác trong nước khi cần.

– Bảo đảm các yêu cầu thiết yếu cho triển khai đám mây riêng VinaREN. Trước mắt là nâng cấp phần cứng đám mây theo yêu cầu của nghiên cứu lý thuyết. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về ĐTĐM cho đội ngũ nhân lực quản trị đám mây VinaREN.

– Chú trọng an toàn an ninh trong quá trình chuyển dịch lên đám mây của VinaREN.

Mặc dù độ an toàn an ninh đám mây riêng là cao so với đám mây lai và đám mây công cộng, nhưng do đây là lần đầu tiên Cục thông tin khoa học công nghệ quốc gia thử nghiệm công nghệ mới này nên những tính toán cân nhắc về an toàn an ninh là hết sức cần thiết.

Cần tiến hành sao lưu toàn bộ dữ liệu và ứng dụng dự định đưa lên đám mây VinaREN, không phụ thuộc vào mức độ quan trọng của chúng.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm hoạt động vận hành và khai thác bình thường trong quá trình chuyển dịch lên đám mây VinaREN.

– Sau khi hoàn thành việc thử nghiệm, cần xây dựng quy chế đám mây VinaREN. Trong đó, ngoài việc hướng dẫn vận hành và khai thác, cần quy định cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của các tác nhân tham gia đám mây, trước mắt là nhà cung cấp đám mây và người sử dụng đám mây VinaREN.

nguồn
http://www.khoahocphothong.com.vn/mo-hinh-dien-toan-dam-may-cho-mang-nghien-cuu-va-dao-tao-viet-nam-50306.html

Source link

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây