Tiến sĩ. Chenxi Wang, nhà lãnh đạo và nhà phân tích của ngành công nghiệp, đã kiểm tra lợi tức đầu tư mà các tổ chức có thể nhận ra bằng cách sử dụng nền tảng Thử nghiệm Bút của Cobalt (PTaaS). Nghiên cứu này đã xem xét chi tiết các lợi ích và chi phí triển khai các dịch vụ của Cobalt so với việc sử dụng các tư vấn kiểm tra thâm nhập truyền thống.

 Thử nghiệm bút ROI dưới dạng Dịch vụ "title =" OPIS "/> </a> </p>
<p> Đối với nghiên cứu này, Tiến sĩ Wang đã tiến hành phỏng vấn sâu với các khách hàng Cobalt hiện tại. Các tổ chức được phỏng vấn đại diện cho một loạt các phân đoạn ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm SaaS, phần mềm doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe và FinTech. </p>
<p> Những phát hiện chính: </p>
<ul>
<li> Khách hàng Cobalt thấy ROI cao hơn 96% </li>
<li> Với ít hơn 62% số giờ trên không để quản lý </li>
<li> Cobalt tác dụng giảm 78% thời gian phân loại, so với các thử nghiệm bút truyền thống. </li>
</ul>
<p> <a href= Tải xuống báo cáo hôm nay để tìm hiểu thêm.


    Source link

Đưa ra một phản hồi

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây